पशु सेवा कार्यालय, नुवाकोटमा स्वागत छ |

परिचय

वि.सं. 2019 सालमा स्थापना भएको (साविक पशु चिकित्सालयको नामबाट) यस विज्ञ केन्द्रले विभिन्न कालमा नाम, संगठन र संरचना फेरबदल भए पनि भेटेरिनरी सेवा उपलब्ध गराउने पशु अस्पतालमा पशु चिकित्सा र पशु विकास शाखा मार्फत घाँसका बीउ बेर्ना र उन्नत जातका साँढे र वि.सं. 2035 पछि पशुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा दिने आदि कार्यबाट चर्चित " भेटेरिनरी अस्पताल " आज पर्यन्त सुधारिएको नाममा " भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र " को नाममा स्थापना भई कृषकहरुमा सेवा दिईरहेको छ ।

थप पढ्नुहोस्


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना-2 2080-08-22

Closed !!!
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना-1 2080-08-22

Closed !!!
प्रस्ताव आह्वानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना 2080-08-10

Closed !!!
निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा कार्यक्रमका लागि कृत्रिम गर्भाधानकर्ता सूचीकृत हुनेवारे। 2080-08-13

Closed !!!

प्रकाशनहरु

विउपुजी परिचालन कार्यविधि, 2080
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
प्रधानमन्त्रि कृषि आधुनिकिकरण परियोजना म्यानुअल, 2077
खाद्य प्रणाली रुपान्तरणको लागि मागमा आधारित जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,2079
दुग्ध क्षेत्र विकासका लागि ग्रिन टु ह्वाईट मोडेल कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2080
पाङ्गास माछाको ह्याचरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७९
गाई भैँसी पालनको लागि असल व्यवस्थापन अभ्यास (Good Management Practice) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
वार्षिक प्रगति पुस्तिका आ. व. २०७८/७९
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०८०
विउपुजी परिचालन कार्यविधि, 2080
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
प्रधानमन्त्रि कृषि आधुनिकिकरण परियोजना म्यानुअल, 2077
खाद्य प्रणाली रुपान्तरणको लागि मागमा आधारित जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,2079
दुग्ध क्षेत्र विकासका लागि ग्रिन टु ह्वाईट मोडेल कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2080
आ. व. २०७८/७९ पशुपन्छी फार्म तथा उद्योग विवरण (नुवाकोट, रसुवा)
आ. व. २०७८/७९ पशुजन्य उत्पादन विवरण (नुवाकोट, रसुवा)
आ. व. २०७८/७९ पशुपन्छी तथ्यांक विवरण (नुवाकोट, रसुवा)
पाँच वर्षपछि पशु उपचार सेवा पुन: संचालन।